Cao đẳng Dược TPHCM Cao đẳng Y Dược TP HCM
Danh mục
Trang chủ / Nhà - Đất / Luật sư tư vấn Nhà - Đất / Luật sư tư vấn bồi thường đất thuê bị thu hồi

Luật sư tư vấn bồi thường đất thuê bị thu hồi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Luật sư cho tôi hỏi như sau: Tôi có thuê UBND xã một mảnh đất để nuôi cá và trồng cây ăn quả. Chưa hết hạn hợp đồng nhưng nay bị thu hồi để làm đường thì tôi được bồi thường, hỗ trợ những khoản nào?

boi-thuong-dat-thue

 Luật sư tư vấn đất đai trả lời:

Thứ nhất, nếu là thuê đất trả tiền một lần thì bạn được bồi thường về đất theo khoản 1 Điều 75 Luật đất đai 2013. Trường hợp này bạn phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận.

Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi (trường hợp của bà là đất nông nghiệp), nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất (Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai 2013).

Thứ hai, nếu là thuê đất trả tiền hằng năm hoặc đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại theo khoản 1 Điều 76 Luật đất đai 2013.

Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà bà đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau: (Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP).

“a) Chi phí san lấp mặt bằng;

b) Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

c) Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

d) Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.”

Điều kiện xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại:

“a) Có hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất. Trường hợp chi phí đầu tư vào đất còn lại không có hồ sơ, chứng từ chứng minh thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại;

b) Chi phí đầu tư vào đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.”

Chi phí đầu tư vào đất còn lại được tính phải phù hợp với giá thị trường tại thời điểm có quyết định thu hồi đất và được xác định theo công thức sau:

P=[ (P1 + P2 + P3 + P4) : T1 ] X T2

Trong đó:

P: Chi phí đầu tư vào đất còn lại;

P1: Chi phí san lấp mặt bằng;

P2: Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

P3: Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

P4: Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất;

T1: Thời hạn sử dụng đất;

T2: Thời hạn sử dụng đất còn lại.

Đối với trường hợp thời điểm đầu tư vào đất sau thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì thời hạn sử dụng đất (T1) được tính từ thời điểm đầu tư vào đất.

Bồi thường về chi phí tháo dỡ công trình, thiết bị.

 Điều 91 Luật đất đai 2013 về Bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất, quy định:

“1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản thì được Nhà nước bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt; trường hợp phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất còn được bồi thường đối với thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường tại khoản 1 Điều này.”

Như vậy, khi bị thu hồi mảnh đất mà gia đình bạn được thuê thì các chi phí tháo dỡ công trình, lắp đặt thiết bị và di chuyển sẽ do Nhà nước bồi thường tương ứng với chi phí thực tế mà gia đình bạn tháo đỡ nếu có công trình, thiết bị phải di chuyển.

Trên đây là quan điểm tư vấn của Luật sư – Văn phòng Luật sư Ánh Sáng Công Lý. Hi vọng giúp bạn giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.

Luật sư tư vấn đất đai – Văn phòng Luật sư Ánh Sáng Công Lý:

B1905, số 7 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. Website: vpluatsu.org
Email: luatsuanhsang@gmail.com. Điện thoại: 0914.089.098 / 098.997.2233

Check Also

Luật sư tư vấn xin cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu thầu dự án

Sau khi trúng đấu thầu sự án có sử dụng đất thì người trúng đấu ...