Cao đẳng Dược TPHCM Cao đẳng Y Dược TP HCM
Danh mục
Trang chủ / Doanh Nghiệp - Thương Mại / Kiến thức luật Doanh nghiệp

Kiến thức luật Doanh nghiệp

Toàn bộ điểm mới Luật Doanh nghiệp 2014 (3)

luat-su-tu-van-luat-doanh-nghiep9

Văn phòng Luật sư Ánh Sáng Công Lý tổng hợp, phân tích các điểm mới Luật Doanh nghiệp 2014 (phần 3) Văn phòng Luật sư tư vấn Doanh nghiệp Điểm mới Luật Doanh nghiệp (các phần) Kiến thức Dân sự 11.  Sửa đổi các nội dung về chế độ lưu ...

Chi tiết

Toàn bộ điểm mới Luật Doanh nghiệp (2)

luat-su-tu-van-luat-doanh-nghiep8

Văn phòng Luật sư Ánh Sáng Công Lý tổng hợp, phân tích điểm mới Luật Doanh nghiệp 2014 (phần 2) Toàn bộ điểm mới Luật Doanh nghiệp (phần 1) Kiến thức Hình sự Kiến Thức Dân sự Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp 6. Cụ thể hóa quy định ...

Chi tiết

Toàn bộ điểm mới Luật doanh nghiệp 2014 (1)_

luat-su-tu-van-luat-doanh-nghiep4

Văn phòng Luật sư Ánh Sáng Công Lý tổng hợp, phân tích toàn bộ điểm mới Luật Doanh nghiệp 2014. Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua và bắt đầu có hiệu lực từ 01/07/2015. Luật Doanh nghiệp mới ra đời đã kế thừa những tiến bộ ...

Chi tiết

6 điểm mới Luật Doanh nghiệp 2014

luat-su-tu-van-luat-doanh-nghiep

Văn phòng Luật sư Ánh Sáng Công Lý phân tích một số điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp 2014. Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Doanh nghiệp 2014. Luật Doanh nghiệp có hiệu lực kể từ 01/7/2015 với nhiều điểm mới. Luật Doanh nghiệp đã ...

Chi tiết