Cao đẳng Dược TPHCM Cao đẳng Y Dược TP HCM
Danh mục
Trang chủ / Nhà - Đất / Kiến thức luật Nhà - Đất / Khi nào bị cưỡng chế thu hồi đất?

Khi nào bị cưỡng chế thu hồi đất?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Văn phòng Luật sư Ánh Sáng Công Lý phân tích các điều kiện, trình tự cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất theo Luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành như sau.

luat-su-tu-van-dat-dai-7

Luật sư tư vấn trình tự, điều kiện cưỡng chế thu hồi đất

Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.

Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế; Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản.

Trường hợp người có đất thu hồi đã được vận động, thuyết phục nhưng không chấp hành việc bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế theo quy định tại Điều 71 của Luật đất đai 2013.

Theo đó, cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất chỉ đặt ra trong các trường hợp:

luat-su-tu-van-dat-dai-8

Luật sư tư vấn trình tự, điều kiện cưỡng chế thu hồi đất

Thứ nhất, khi việc thu hồi đất thực hiện đúng trình tự, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo nội dung 3 bước bao gồm:

  • Giới thiệu địa điểm và thông báo thu hồi đất
  • Lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư
  • Quyết định thu hồi đất, phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giao đất, cho thuê đất.

Thứ hai là, khi quá 30 ngày kể từ thời điểm phải bàn giao đất mà người có đất bị thu hồi không bàn giao;

Thứ ba là, đã được chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện bồi thường vận động nhưng người có đất bị thu hồi không bàn giao đất;

Thứ tư là, có quyết định cưỡng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo luật định;

Thứ năm là, người bị cưỡng chế nhận được quyết định cưỡng chế hoặc quyết định cưỡng chế được niêm yết công khai tại UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi.

Quyết định cưỡng chế được thi hành bởi lực lượng cưỡng chế do UBND cấp huyện chỉ đạo sau 15 ngày kể từ ngày người bị cưỡng chế nhận trực tiếp quyết định cưỡng chế hoặc ngày công khai quyết định cưỡng chế tại UBND xã mà người bị cưỡng chế không bàn giao đất.

Văn phòng Luật sư Ánh Sáng Công Lý

B1905, số 7 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. Website: vpluatsu.org
Email: luatsuanhsang@gmail.com. Điện thoại: 0989.384.385 / 098.997.2233

Check Also

Có được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thừa kế không ?

Việc thu hồi đất nằm trong quy mô phát triển dự án nhưng mảnh đất ...