Cao đẳng Dược TPHCM Cao đẳng Y Dược TP HCM
Danh mục
Trang chủ / Doanh Nghiệp - Thương Mại / Luật sư tư vấn Thương mại

Luật sư tư vấn Thương mại

Quy định về ngôn ngữ soạn thảo trong hợp đồng

Trong giao dịch thương mại, ngôn ngữ hợp đồng do hai bên tự thỏa thuận. Nhưng trong quan hệ pháp luật hành chính nhà nước, liệu có được dùng hợp đồng tiếng nước ngoài làm tài liệu pháp lý chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ với cơ quan có ...

Chi tiết