Cao đẳng Dược TPHCM Cao đẳng Y Dược TP HCM
Danh mục
Trang chủ / Dân Sự / Văn bản luật Dân sự

Văn bản luật Dân sự

Danh mục biểu mẫu mới dùng trong TTDS 2015

Vào ngày 01/07/2016, thời điểm Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 bắt đầu có hiệu lực, Hội đồng Thẩm phán đã nhanh chóng xây dựng dự thảo 85 biểu mẫu dự kiến sẽ dùng trong thủ tục tố tụng dân sự để người thực thi có thể áp ...

Chi tiết

Điểm mới cơ bản trong Bộ luật Dân sự 2015

toan-bo-diem-moi-bo-luat-dan-su-2015

Với mục đích phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, hành nghề, áp dụng pháp luật, Văn phòng Luật sư ASCL cung cấp cho đọc giả điểm mới cơ bản của Bộ luật Dân sự 2015. Luật sư cung cấp toàn bộ điểm mới Bộ luật tố tụng dân ...

Chi tiết

Luật sư cung cấp toàn bộ điểm mới Bộ luật dân sự 2015

toan-bo-diem-moi-bo-luat-dan-su-2015

Luật sư tư vấn dân sự – Văn phòng Luật sư ASCL cung cấp toàn bộ những điểm mới của Bộ luật dân sự 2015. BLDS 2015 gồm 27 chương, 689 điều và có hiệu lực từ ngày 1-1-2017.  Link tải toàn bộ điểm mới Bộ luật dân sự 2015: toan-bo-diem-moi-blds-2015 ...

Chi tiết

Luật sư cung cấp Bộ luật tố tụng dân sự 2015

B0-LUAT-TO-TUNG-DAN-SU-2015

Luật sư tư vấn dân sự cung cấp toàn văn Bộ luật tố tụng dân sự 2015 và tổng hợp những điểm mới. Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) gồm 42 chương, 517 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016. Bộ luật tố tụng dân sự 2015 ...

Chi tiết

Luật sư cung cấp Bộ luật dân sự mới nhất

Văn phòng Luật sư ASCL cung cấp toàn văn Bộ luật dân sự 2015. Bộ luật dân sự 2015 gồm 27 chương, 689 điều và có hiệu lực từ ngày 1-1-2017. Bộ luật này vẫn giữ nguyên 265 điều (so với Bộ luật dân sự 2005), sửa đổi 298 điều, bổ ...

Chi tiết