Cao đẳng Dược TPHCM Cao đẳng Y Dược TP HCM
Danh mục

6 điểm mới Luật Doanh nghiệp 2014

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Văn phòng Luật sư Ánh Sáng Công Lý phân tích một số điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp 2014.

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Doanh nghiệp 2014. Luật Doanh nghiệp có hiệu lực kể từ 01/7/2015 với nhiều điểm mới. Luật Doanh nghiệp đã sửa đổi, bổ sung những quy định mới phù hợp với tình hình thực tế, tháo gỡ những hạn chế, bất cập của luật cũ, tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phù hợp với xu hướng chung của thế giới.

luat-su-tu-van-luat-doanh-nghiep

Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp miễn phí

  1. Quy định về Đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

a) Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Khoản 2 Điều 27 và khoản 3 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định thời hạn để cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) là 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ (Luật Doanh nghiệp 2005 là 5 ngày).

b) Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Điều 29 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn 4 nội dung chính là:

  • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
  • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  • Thông tin chi tiết nhân thân của cá nhân là người đại diện theo pháp luật, chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, thành viên công ty và thông tin của thành viên tổ chức;
  • Vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Luật Doanh nghiệp 2014 đã bỏ nội dung ngành, nghề kinh doanh; bỏ việc xác định vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề. Điều này đã hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm theo quy định tại Hiến pháp 2013. Đồng thời, khi có sự thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp chỉ phải thông bảo với cơ quan đăng ký kinh doanh để được bổ sung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới như luật cũ. Điều này giúp cho các doanh nghiệp không phải mất thời gian và thủ tục để chờ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh.

luat-su-tu-van-luat-doanh-nghiep

Luật sư tư vấn Doanh nghiệp

  1. Quy định Con dấu của doanh nghiệp

Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Thay vì phải đăng ký với cơ quan công an như luật cũ, doanh nghiệp chỉ cần thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Quy định này giúp doanh nghiệp đỡ phiền hà, tốn kém về chi phí, thời gian và phù hợp với xu thế chung của thế giới.

  1. Quy định Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông công ty

Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành. Đồng thời, Luật quy định về thành viên hội đồng quản trị độc lập, không tham gia điều hành trực tiếp doanh nghiệp; Bãi bỏ việc Đại hội đồng cổ đông bầu trực tiếp Chủ tịch hội đồng quản trị.

Các quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo đúng kế hoạch của doanh nghiệp, tránh tình trạng phải triệu tập lần thứ 2, lần thứ 3 do không đủ điều kiện.

  1. Quy định Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 qui định hoàn toàn mới về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền có nhiều người đại diện theo pháp luật. “Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền”.

luat-su-tu-van-luat-doanh-nghiep2

Luật sư tư vấn Doanh nghiệp miễn phí

  1. Quy định Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Điều 194, 195 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định các công ty có thể hợp nhất, sáp nhập vào nhau để tạo thành một công ty mới mà không bắt buộc phải là “công ty cùng loại” như quy định tại luật cũ. Quy định này là sự đổi mới quan trọng góp phần thúc đẩy thị trường mua bán doanh nghiệp đang hết sức sôi động hiện nay.

  1. Qui định mới về cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài:

Cùng với Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp 2014 đã qui định về vấn đề nhà đầu tư nước ngoài sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo qui định của Luật Doanh nghiệp 2014. Khác với trước đây Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài.

Luật Doanh nghiệp 2014 đã bãi bỏ nhiều điều khoản thiếu tính thực thi và cản trở hoạt động của doanh nghiệp như: đăng ký danh sách cổ đông nắm giữ 5% vốn điều lệ công ty cổ phần, hoặc bãi bỏ việc gây cản trở cho hoạt động của Doanh nghiệp như cấm một người đã làm Giám đốc (Tổng Giám đốc) công ty cổ phần không được làm Giám đốc (Tổng Giám đốc) các loại hình doanh nghiệp khác.

Văn phòng Luật sư Ánh Sáng Công Lý.
B1905, số 7 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
Website: vpluatsu.org
Email: luatsuanhsang@gmail.com
Điện thoại: 0989.384.385 / 098.997.2233

Check Also

luat-su-tu-van-luat-doanh-nghiep9

Toàn bộ điểm mới Luật Doanh nghiệp 2014 (3)

Văn phòng Luật sư Ánh Sáng Công Lý tổng hợp, phân tích các điểm mới ...