Cao đẳng Dược TPHCM Cao đẳng Y Dược TP HCM
Danh mục
Trang chủ / Nhà - Đất / Luật sư tư vấn Nhà - Đất / Luật sư tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ao nuôi cá

Luật sư tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ao nuôi cá

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Luật sư tư vấn đất đaiVăn phòng Luật sư ASCL tư vấn trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ao nuôi cá theo quy định pháp luật đất đai. Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

luat-su-tu-van-mien-phi-chuyen-muc-dich-su-dat-sang-dat-ao-nuoi-ca

Luật sư tư vấn đất đai miễn phí

Luật sư cho tôi hỏi:

Tôi có ba sào đất trồng lúa nhưng đất trũng nên cấy lúa không hiệu quả. Giờ tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ao nuôi cá thì có được hay không và phải làm những thủ tục gì?

Luật sư tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất sang đất nuôi cá:

Với thắc mắc của bạn, Luật sư tư vấn đất đai miễn phí đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

luat-su-tu-van-mien-phi-chuyen-muc-dich-su-dat-sang-dat-ao-nuoi-ca

Luật sư tư vấn đất đai miễn phí

Điều 57 Luật đất đai 2013 về Chuyển mục đích sử dụng đất, quy định:

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

luat-su-tu-van-mien-phi-chuyen-muc-dich-su-dat-sang-dat-ao-nuoi-ca-1

Văn phòng Luật sư tư vấn đất đai miễn phí

Điều này được hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP về Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép;

b) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

2. Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ, gồm có:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

3. Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau:

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại nơi tiếp nhận hồ sơ quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 60 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

b) Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận vào Đơn đăng ký; xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Như vậy, bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép về việc chuyển mục đích sử dụng này.

Bạn cần chuẩn bị hồ sơ, bao gồm các loại giấy tờ nêu ở quy định trên, gửi đến Ủy ban Nhân dân cấp huyện để được cấp Giấy chứng nhận. Khi đó, bạn mới được phép thực hiện công việc đắp bờ bao quanh để tiến hành thực hiện hoạt động nuôi cá của mình.

Luật sư tư vấn – Văn phòng Luật sư Ánh Sáng Công Lý:

B1905, số 7 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. Website: vpluatsu.org
Email: luatsuanhsang@gmail.com. Điện thoại: 0914.089.098 / 098.997.2233

Check Also

Luật sư tư vấn xin cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu thầu dự án

Sau khi trúng đấu thầu sự án có sử dụng đất thì người trúng đấu ...