Cao đẳng Dược TPHCM Cao đẳng Y Dược TP HCM
Danh mục
Trang chủ / Hình Sự / Làm thủ tục cấp “sổ đỏ” tại nhà cho người dân từ 8/2/2021

Làm thủ tục cấp “sổ đỏ” tại nhà cho người dân từ 8/2/2021

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Theo Nghị định 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ, từ 8/2/2021, người dân được làm thủ tục cấp “sổ đỏ” tại nhà, thêm cơ quan được quyền cấp, cấp lại, cấp đổi “sổ đỏ”… Người dân cần nắm được để đảm bảo quyền lợi cho mình.

Làm thủ tục cấp “sổ đỏ’” tại nhà cho người dân từ 8/2/2021

Làm thủ tục cấp “sổ đỏ’” tại nhà cho người dân từ 8/2/2021

Một sinh viên Cao đẳng Dược – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cập nhật thông tin về Nghị định 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Trong đó, có nhiều nội dung đáng chú ý liên quan tới thủ tục cấp, cấp lại, cấp đổi “sổ đỏ”… Cụ thể, Nghị định 148/2020 đã bổ sung các nội dung liên quan tới việc nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai:

Đối với trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhưng không quá thời gian thực hiện thủ tục do UBND cấp tỉnh quy định.

Địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa thì thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua bộ phận một cửa, trừ trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận tại địa điểm ngoài trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Việc trao “sổ đỏ” được thực hiện đồng thời giữa ba bên

Như vậy, theo quy định mới, từ 8/2/2021, người dân có thể yêu cầu làm “sổ đỏ” nhanh, tại nhà theo nhu cầu song phải đáp ứng thời gian theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Nghị định 148/2020 cũng nêu rõ: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại “sổ đỏ” ngoài Văn phòng đăng ký đất đai, còn có Chi nhánh văn phòng đất đai (quy định hiện hành chỉ có Văn phòng đăng ký đất đai).

Trong trường hợp thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dồn điền đổi thửa, nếu quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đang bị thế chấp tại ngân hàng, thì người sử dụng đất phải nộp bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho sổ đỏ đã cấp để làm thủ tục cấp sổ đỏ mới.

Việc trao “sổ đỏ” được thực hiện đồng thời giữa ba bên, gồm: Văn phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng.

Nghị định 148/2020 cũng sửa đổi các điều khoản của Nghị định 43 về cơ quan thu hồi “sổ đỏ” đã cấp: Cơ quan có thẩm quyền thu hồi Sổ đỏ trong các trường hợp thu hồi sổ đỏ theo bản án, quyết định của Tòa án; theo kết luận thanh tra của cơ quan thanh tra; theo thông báo của người sử dụng đất, theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là cơ quan có thẩm quyền cấp Sổ đỏ tại thời điểm thu hồi sổ đỏ.

Nguồn: vpluatsu.org – Tổng hợp

Check Also

Đề nghị xử lý hình sự hơn 300 doanh nghiệp nợ BHXH

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, cho biết đã chuyển 302 hồ sơ của ...