Cao đẳng Dược TPHCM Cao đẳng Y Dược TP HCM
Danh mục
Trang chủ / Dân Sự / Các hình thức của hợp đồng dân sự

Các hình thức của hợp đồng dân sự

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Việc giao kết hợp đồng dân sự đang diễn ra hàng ngày. Tuy nhiên những người giao kết cũng chưa nắm hết các hình thức của hợp đồng dân sự này.

Các hình thức của hợp đồng dân sự

Những hình thức của hợp đồng dân sự

Hình thức của hợp đồng là phương tiện để ghi nhận nội dung mà các chủ thể đã xác định. Tùy thuộc vào nội dung, tính chất của từng hợp đồng cũng như tùy thuộc vào dộ tin tưởng lẫn nhau mà các bên có thể lựa chọn một hình thức nhất định trong việc gioa kêt hợp đồng cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Tại Điều 401 Bộ Luật Dân Sự đã quy định:

Hợp đồng dân sự có thể được giao kết vằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định đối với loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định

Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc phải xin phép thì phải tuân theo các quy định đó

Hợp đồng không bị vô hiệu trong trường hợp có vi phạm về hình thức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

Như vậy hình thức của hợp đồng dân sự tương đối đa dạng tạo điều kiện cho các chủ thể kí kết thuận tiện. Đối với những hợp đồng dân sự mà pháp luật đã quy định buộc phải giao kết theo một hình thức nhất định thì các bên phải tuân theo hình thức đó. Ngoài ra, đối với những hợp đồng khác, các bên có thể chọn một trong những hình thức sau đây để giao kết:

Luật dân sự

Hình thức hợp đồng dân sự giao kết bằng miệng (bằng lời nói):

Thông qua hình thức này, các bên giao kết hợp đồng chỉ cần thỏa thuận miệng với nhau về nội dung cơ bản của hợp đồng hoặc đối với những hợp đồng mà ngay sau khi giao kết sẽ được thực hiện và chấm dứt

Hình thức hợp đồng dân sự giao kết bằng việc viết (bằng văn bản)

Đại diện luật pháp Trường Cao đẳng Y Dược TPHCM cho biết Nhằm nâng cao độ xác thực về nội dung đã cam kết, các bên có thể ghi nhận nội dung cơ bản của hợp đồng bằng một văn bản. Trong văn bản đó, các bên phải ghi đầy đủ những nội dung cơ bản của hợp đồng và cùng kí tên xác nhận vào văn bản. Khi có tranh chấp, hợp đồng được giao kết bằng hình thức văn bản tạo râ chứng chỉ pháp lí chắc chắn hơn so với hình thức miệng. Căn cứ vào văn bản của hợp đồng, các bên dề dàng thực hiện quyền yêu cầu của mình đối với bên kia. Vì vậy, đối với những hợp đồng mà việc thực hiện không cùng lúc với việc giao kết thì các bên thường chọn hình thức này. Thông thường, hợp đồng được lập thành nhiều bản và mỗi bên giữ một bản, coi như đã có trong tay một bằng chứng, chứng minh quyền dân sự của mình.

Hình thức hợp đồng dân sự giao kết có công chứng, chứng thực:

Đối với những hợp đồng có tính chất phức tạp, dễ sảy ra tranh chấp và đối tượng của nó là những tài sản mà Nhà nước cần phải quản lý, kiểm soát khi chúng được dịch chuyển từ chủ thể này sang chủ thể khác thì các bên phải lập thành văn bản có công chứng, chứng thực. Hợp đồng được lập ra theo hình thức này có giá trị chứng cứ cao nhất. Vì vậy, đối với những hợp đồng mà pháp luật không yêu cầu phải lập theo hình thức này nhưng để quyền lợi của mình được đmar bảo, các bên vẫn có thể chọn hình thức này để giao kết hợp đồng.

Check Also

Chậm thực hiện nghĩa vụ dân sự trách nhiệm thuộc về ai

Việc chậm thực hiên nghĩa vụ dân sự dẫn đến những hệ lụy không đáng ...