Cao đẳng Dược TPHCM Cao đẳng Y Dược TP HCM
Danh mục
Trang chủ / Hôn nhân / Kiến thức luật Hôn nhân / “Quỹ đen” của chồng có được chia cho vợ khi ly hôn?

“Quỹ đen” của chồng có được chia cho vợ khi ly hôn?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Trong thời kỳ hôn nhân, bên cạnh tài sản chung thì vợ, chồng còn có thể có tài sản riêng mà thường được mọi người gọi vui là “quỹ đen”. Vậy “Quỹ đen” của chồng có được chia cho vợ khi ly hôn?

Tài sản nào được coi là “quỹ đen” của chồng/vợ?

Tài sản nào được coi là “quỹ đen” của chồng/vợ?

Tài sản nào được coi là “quỹ đen” của chồng/vợ?

 Tài sản riêng của vợ, chồng được quy định cụ thể tại Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 gồm:

– Tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn;

– Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân;

– Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng từ tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân;

– Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng;

– Tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

– Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng;

– Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung.

Đồng thời, theo Điều 11 Nghị định 126/2014/NĐ-CP, tài sản riêng khác của vợ, chồng theo quy định của pháp luật gồm:

– Quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ.

– Tài sản mà vợ, chồng xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.

– Khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận về ưu đãi người có công với cách mạng; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng.

Đại diện pháp luật Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cho biết: Theo đó, chỉ có 10 loại tài sản nêu trên thì được coi là tài sản riêng của chồng hoặc vợ hay còn gọi là “quỹ đen” của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân. Các tài sản khác hình thành trong thời kỳ hôn nhân, do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, kinh doanh… thì đều là tài sản chung vợ, chồng.

"Quỹ đen" của chồng có được chia cho vợ khi ly hôn?

“Quỹ đen” của chồng có được chia cho vợ khi ly hôn?

Có chia tài sản riêng khi vợ chồng ly hôn không?

Theo phân tích ở trên, vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân có thể có tài sản chung hoặc tài sản riêng. Tuy nhiên, tài sản riêng của mỗi người sẽ thuộc về riêng người đó. Đồng thời, Điều 44 Luật Hôn nhân và Gia đình khẳng định:

Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

Khi vợ, chồng ly hôn, nguyên tắc được áp dụng để giải quyết chế độ tài sản của vợ chồng được nêu cụ thể tại Điều 7 Luật Hôn nhân và Gia đình. Cụ thể, khi ly hôn, vợ, chồng có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề trong đó có phân chia tài sản.

Theo đó, vợ chồng có thể tự thỏa thuận để chia tài sản chung cũng như tài sản riêng. Nếu không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ căn cứ vào nhiều yếu tố để xem xét:

– Chia đôi tài sản chung nhưng tính đến hoàn cảnh của mỗi bên, công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung…

– Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung. Khi đó, tài sản này trở thành tài sản chung và sẽ được phân chia khi hai vợ, chồng ly hôn.

Nếu tài sản riêng và tài sản chung có sự sáp nhập, trộn lẫn thì nếu vợ, chồng có yêu cầu chia tài sản sẽ được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó trừ trường hợp vợ, chồng có thỏa thuận khác.

Tóm lại khi ly hôn, tài sản riêng của vợ hoặc của chồng sẽ thuộc về người đó mà không được chia cho người còn lại trừ trường hợp vợ, chồng có thỏa thuận sẽ chia tài sản này.

Nguồn: Kiến thức luật Hôn nhân tổng hợp

Check Also

Rắc rối Pháp lý nảy sinh đối với việc mang thai hộ?

Với việc Luật Hôn nhân gia đình sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, ...