Cao đẳng Dược TPHCM Cao đẳng Y Dược TP HCM
Danh mục
Trang chủ / Di chúc - Thừa Kế / Lập di chúc như thế nào được coi là hợp pháp?

Lập di chúc như thế nào được coi là hợp pháp?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Di chúc là hành vi pháp lý đơn phương của người có tài sản muốn để lại tài sản đó cho người khác sau khi mình mất. Tuy nhiên trong một vài trường hợp di chúc của người mất không được pháp luật công nhân bởi không hợp pháp.

Bản di chúc như thế nào được coi là hợp với quy định của pháp luật

Bản di chúc như thế nào được coi là hợp với quy định của pháp luật?

Di chúc là gì?

Theo quy định pháp luật thì di chúc là thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển quyền sở hữu tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc có thể thể hiện dưới hai hình thức là di chúc bằng văn bản hoặc bằng lời nói hay còn gọi là di chúc bằng miệng. Để di chúc có hiệu lực và đưa vào áp dụng, đảm bảo quyền lợi của người hưởng thừa kế thì di chúc đó phải là di chúc hợp pháp. Theo đó, di chúc hợp pháp là di chúc tuân thủ các quy định pháp luật về ý chí, nội dung, hình thức, trình tự thủ tục. Cụ thể là theo Bộ luật dân sự năm 2015 quy định.

Di chúc hợp pháp cần tuần thủ theo điều khoản gì?

 Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép

– Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

– Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

– Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

– Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 630 BLDS.

– Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng (Điều 630).

Di chúc hợp pháp là di chúc cần đảm bảo được đúng yếu tố như pháp luật yêu cầu

Di chúc hợp pháp là di chúc cần đảm bảo được đúng yếu tố như pháp luật yêu cầu

Bên cạnh đó để di chúc được pháp luật công nhận cũng như có hiệu lực đối với người thừa kế thì trong di chúc cần ghi đầy đủ các thông tin như: ngày, tháng, năm lập di chúc, Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc, Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản, Di sản để lại và nơi có di sản.

Ngoài các nội dung nêu trên, di chúc có thể có các nội dung khác như căn dặn của người có di sản với con cháu, chỉ định nghĩa vụ với người hưởng di sản… Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Trong trường hợp di chúc có người làm chứng mà người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Khi có đầy đủ thông tin trên thì bản di chúc này được coi là hợp pháp. Tuy nhiên với nhiều gia đình vì nhiều lý do khác nhau mà bản di chúc trở lên thiếu sót không đảm bảo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này gia đình nên nhờ tới luật sư tư vấn di chúc để có sự tham vấn phù hợp nhất với hoàn cảnh cũng như đảm bảo được đúng ý nguyện của người đã mất và tính công bằng với người được hưởng quyền thừa kế.

Nguồn: vpluatsu.org

Check Also

luat-su-tu-van-thua-ke

Luật sư tư vấn pháp luật di chúc

Luật sư tư vấn di chúc – thừa kế, Văn phòng Luật sư Ánh Sáng ...