Cao đẳng Dược TPHCM Cao đẳng Y Dược TP HCM
Danh mục
Trang chủ / Lao Động / Có được chuyển người lao động làm việc khác?

Có được chuyển người lao động làm việc khác?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Bạn đọc có email hagiangx@xxx hỏi: Tôi là nhân viên kinh doanh làm việc theo hợp đồng lao động không thời hạn từ tháng 11.2016. Gần đây, công ty chuyển tôi làm công việc khác với lý do nhu cầu sản xuất, kinh doanh của công ty thay đổi. Việc chuyển người lao động làm công việc khác hợp đồng lao động có đúng không?

Có được chuyển người lao động làm việc khác?

Có được chuyển người lao động làm việc khác?

Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 31 Bộ luật Lao động 2012 quy định về chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động như sau:

  1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.
  2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

Điều 8 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động quy định người sử dụng lao động tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động tại Khoản 1 Điều 31 của Bộ luật Lao động được quy định như sau: Người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động trong các trường hợp sau:

a) Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh;

b) Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) Sự cố điện, nước;

d) Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

  1. Người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.
  2. Người sử dụng lao động đã tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đủ 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, nếu tiếp tục phải tạm thời chuyển người lao động đó làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì phải được sự đồng ý của người lao động bằng văn bản.
  3. Người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quy định tại Khoản 3 Điều này mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động.

Như vậy, doanh nghiệp chỉ được chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động khi thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

Nguồn: vpluatsu.org

Check Also

Khi nào người lao động được nghỉ hưu trước tuổi?

Theo quy định nam đủ 60 tuổi, nữ 55 tuổi sẽ được nghỉ hưu, tuy ...