Cao đẳng Dược TPHCM Cao đẳng Y Dược TP HCM
Danh mục
Trang chủ / Giáo Dục / Trong năm 2020 quy trình phúc khảo bài thi THPT Quốc gia như thế nào?

Trong năm 2020 quy trình phúc khảo bài thi THPT Quốc gia như thế nào?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Theo thông tin từ Ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Pasteur TPHCM, thí sinh có quyền phúc khảo bài thi khi có nghi ngờ về điểm thi trong vòng 10 ngày công bố điểm thi.

Quy định về phúc khảo bài thi thế nào?

Theo giảng viên Trường THPT Sài Gòn Sau khi có kết quả thi, nếu cảm thấy  số điểm trên bài thi không đúng với số điểm mà mình đã chắc chắn, tất cả thí sinh đều có quyền làm đơn phúc khảo để được chấm lại bài thi. Cụ thể như sau:

  • Tất cả các thí sinh đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 đều có quyền được phúc khảo bài thi, thí sinh được nộp đơn phúc khảo bài thi ở chính nơi thí sinh đăng ký dự thi.
  • Thời gian nhận đơn xin phúc khảo như sau: Trường THPT nơi thí sinh đăng ký dự thi sẽ nhận đơn xin phúc khảo bài thi trong vòng 10 ngày kể từ khi công bố điểm thi THPT quốc gia, sau đó điểm tiếp nhận sẽ chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo đến Hội đồng thi.
  • Hội đồng thi có trách nhiệm là phải công bố và gửi kết quả phúc khảo bài thi cho thí sinh trong vòng 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

Quy trình phúc khảo bài thi THPT Quốc gia như thế nào?

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP.HCM hướng dẫn thí sinh thực hiện quy trình phúc khảo bài thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 như sau:

  • Quy trình phúc khảo bài thi tự luận

Việc phúc khảo bài thi tự luận được 2 cán bộ chấm thi đảm nhận, người chấm thi bắt buộc phải chấm bài bằng mực có màu khác với màu mực đã được dùng để chấm trước đó trong bài thi của thí sinh.

Ban Thư ký Hội đồng thi sẽ xử lý kết quả chấm phúc khảo bài thi tự luận như sau:

  • Nếu sau khi chấm, kết quả của 2 cán bộ phúc khảo giống nhau thì sẽ lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo cho thí sinh, sau đó, bài thi được giao cho 2 cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận.
  • Nếu sau khi chấm, điểm của 2 cán bộ chấm phúc khảo đối chiếu khác nhau thì sẽ lấy bài thi ấy giao cho Trưởng ban Phúc khảo để 1 cán bộ thứ 3 chấm bằng màu mực khác. Nếu như số điểm của 2 trong 3 cán bộ chấm thi giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo của thí sinh. Nếu cả 3 kết quả khác nhau thì sẽ lấy điểm Trung bình cộng của cả 3 lần chấm phúc khảo + làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Nếu bài thi có điểm phúc khảo mà chênh lệch so với số điểm ban đầu thí sinh nhận được từ 0,25 điểm trở lên thì điểm sẽ được điều chỉnh. Nếu điểm phúc khảo chênh lệch so với điểm ban đầu của thí sinh 0,5 trở lên thì phải thực hiện đối thoại trực tiếp giữa cán bộ chấm phúc khảo và cán bộ chấm thi đợt đầu, nếu có phát hiện tiêu cực thì cần xử lý theo quy định.

  • Quy trình phúc khảo bài thi trắc nghiệm

Quy trình phúc khảo bài thi trắc nghiệm sẽ được quy định như sau:

  • Thành phần của Tổ phụ trách phúc khảo bài thi trắc nghiệm sẽ có vai trò tương tự như thành phần của Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm của Ban Chấm thi.
  • Điểm sau khi chấm lại của Tổ phúc khảo sẽ là điểm chính thức của thí sinh.

Check Also

Vì sao ngành Y tế yêu cầu các ứng viên có bằng cao đẳng trở lên?

Theo các quy định trong Thông tư 03/2022/TT-BYT và Thông tư liên tịch số 26 ...