Cao đẳng Dược TPHCM Cao đẳng Y Dược TP HCM
Danh mục
Trang chủ / Giáo Dục / Sách giáo khoa mới do Bộ Giáo dục biên soạn sẽ có phiên bản điện tử

Sách giáo khoa mới do Bộ Giáo dục biên soạn sẽ có phiên bản điện tử

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Thực hiện chủ trương “một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa”, sau khi bộ sách giáo khoa do Bộ Giáo dục chủ trì sẽ triển khai phiên bản sách điện tử.

Đây là nội dung đáng chú ý trong văn bản giải trình về một số vấn đề cử tri quan tâm trước kỳ họp Quốc hội tới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình – sách giáo khoa mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội nêu: “Thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa; có một số sách giáo khoa cho mỗi môn học”.

Chủ trương của Quốc hội xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa phù hợp với các nước có nền giáo dục tiên tiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cụ thể hóa một số quy định về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ trong dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi); nâng một số quy định trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 thành các quy định của Luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo chuẩn bị tài liệu hướng dẫn và kế hoạch tập huấn cho các tổ chức, cá nhân tham gia biên soạn sách giáo khoa.

Thực hiện chủ trương "một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa"

Thực hiện chủ trương “một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa”

Theo quy định của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì biên soạn một bộ sách giáo khoa. Việc tổ chức biên soạn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT.

“Sau khi biên soạn, bộ sách giáo khoa do Bộ chủ trì sẽ được công bố công khai, bao gồm phiên bản sách điện tử để giáo viên, học sinh sử dụng rộng rãi, bình đẳng”, báo cáo giải trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ.

Hơn nữa, để bảo đảm cạnh tranh bình đẳng giữa sách giáo khoa (sách in) do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì biên soạn với các sách giáo khoa khác, Bộ sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án cụ thể về giá sách giáo khoa.

Khi biên soạn sách giáo khoa mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ yêu cầu các nhà xuất bản tham gia làm sách giáo khoa và các sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, tập huấn giáo viên về việc sử dụng sách để học sinh có ý thức giữ gìn, bảo quản đảm bảo sách giáo khoa được sử dụng nhiều lần, tránh lãng phí.

Mặt khác, để bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh, tránh tình trạng độc quyền khi có nhiều sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng giao quyền lựa chọn cho cơ sở giáo dục phổ thông trên cơ sở nguyện vọng của học sinh, cha mẹ học sinh;

Quy định cụ thể trách nhiệm của sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông trong việc quản lý việc lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa; có chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền lựa chọn của học sinh, cha mẹ học sinh.

Nguồn: vpluatsu.org

Check Also

Vì sao ngành Y tế yêu cầu các ứng viên có bằng cao đẳng trở lên?

Theo các quy định trong Thông tư 03/2022/TT-BYT và Thông tư liên tịch số 26 ...