Cao đẳng Dược TPHCM Cao đẳng Y Dược TP HCM
Danh mục
Trang chủ / Lao Động / Kiến thức luật Lao động (trang 2)

Kiến thức luật Lao động

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép lao động 2016

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, người sử dụng lao động sẽ được tiến hành thủ tục cấp Giấy phép lao động theo trình tự nhanh gọn hơn so với trước đây. Sự khác biệt Công chức và Viên chức, tuyển dụng, tiền lương? Luật sư tư vấn cách xin ...

Chi tiết

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động 2016

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2016 đã có những quy định mới đối với Giấy phép lao động vào Việt Nam người sử dụng lao động. Luật sư phân tích quy định hợp đồng thử việc Sự khác biệt Công chức và Viên chức, ...

Chi tiết