Cao đẳng Dược TPHCM Cao đẳng Y Dược TP HCM
Danh mục
Trang chủ >> Dân Sự >> Văn bản luật Dân sự >> Luật sư cung cấp mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án

Luật sư cung cấp mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Luật sư tư vấn dân sựVăn phòng Luật sư ASCL cung cấp mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân. Đây là mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao).

mau-don-khoi-kien-dan-su

Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự

Tải mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sựĐƠN KHỞI KIỆN DÂN SỰ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

                                                  ……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN   

   

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)………………………………………………………

Họ và tên người khởi kiện: (3)………………………………………………………

Địa chỉ: (4) ……………………………………………………………………….

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) …………………..

Địa chỉ: (6) ……………………………………………………………………….

Họ và tên người bị kiện: (7) ……..……………………………………………….

Địa chỉ: (8)  ………………………………………………………………………..

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…….. …….………

Địa chỉ: (10) ………………………………………………………………………

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11)………………………………………………………….………………………………

Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)……..……………………………………

Địa chỉ: (13) ………………………………………….………………………….…

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1……………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

…………………………………………………………………… ……       

Người khởi kiện (16)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01

  (1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày…..tháng…..năm……).

  (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

  (3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

  (4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

  (5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

  (6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

  (11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

  (12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP Hà Nội).

  (14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)

  (15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

  (16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Luật sư tư vấn dân sự – Văn phòng Luật sư Ánh Sáng Công Lý:

B1905, số 7 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. Website: vpluatsu.org
Email: luatsuanhsang@gmail.com. Điện thoại: 0914.089.098 / 098.997.2233

Có thể bạn quan tâm

toan-bo-diem-moi-bo-luat-dan-su-2015

Luật sư cung cấp toàn bộ điểm mới Bộ luật dân sự 2015

Luật sư tư vấn dân sự – Văn phòng Luật sư ASCL cung cấp toàn ...